Pieter De Nijs

Zonnepanelen


Zonnepanelen (ook photovoltaïsche of PV-installaties genoemd) zetten licht om in elektriciteit die u meteen kunt gebruiken.

Een installatie bestaat uit de zonnepanelen zelf, een montagesysteem om de panelen op het dak te plaatsen, bekabeling en minstens één omvormer die de opgewekte gelijkstroom omzet in bruikbare wisselstroom.

Na de omvormer moet een productiemeter of groenestroommeter worden geplaatst die de elektriciteit meet die de zonnepanelen opwekken. Op basis van deze meterstanden worden groenestroomcertificaten toegekend.

Na de productiemeting kan de opgewekte elektriciteit ter plaatse verbruikt worden door uw televisie, wasmachine, verlichting, …. Overtollige stroom wordt naar het net gestuurd.

’s Nachts, op donkere dagen of op momenten dat u veel verbruikt, gebruikt u indien nodig ook nog stroom van het net. De stroom die van en naar het net gaat, wordt gemeten door de facturatie- of injectiemeter. Deze teller draait terug wanneer uw zonnepanelen meer produceren dan u verbruikt.


klik op afbeelding voor openen file

Werking van een terugdraaiende teller

Soms verbruikt u niet alle elektriciteit die door uw zonnepanelen opgewekt wordt. Stel dat u bijvoorbeeld tijdens een zonnig weekend niet thuis bent. Dan stroomt de overtollige elektriciteit naar het openbare net.

Het omgekeerde is ook mogelijk. ’s Nachts wekken uw zonnepanelen geen elektriciteit op, maar verbruikt u wel elektriciteit als u bijvoorbeeld het licht aandoet. Soms moet u dus elektriciteit van het net afnemen.

Een terugdraaiende teller telt in 2 richtingen:

  • Als u elektriciteit van het net verbruikt, stijgt uw meterstand.
  • Als u overtollige elektriciteit op het net injecteert, daalt uw meterstand.

Dankzij een terugdraaiende teller zult u besparen op uw jaarlijkse factuur. Elke geïnjecteerde kWh elektriciteit compenseert namelijk een kWh die u op een ander moment van het net afneemt.

Hou er rekening mee dat u geen vergoeding krijgt voor elektriciteit die u ‘teveel’ produceerde. Als u meer produceerde dan u verbruikte, zal uw factuur worden opgemaakt alsof u 0 kWh hebt verbruikt. Uw meterstand op het moment van de opname is het nieuwe vertrekpunt. Met deze meterstand zal uw meterstand een jaar later vergeleken worden.


web
        analytics