Groene Energie

Groene energie komt van natuurlijke bronnen zoals zonlicht, wind, regen, getijden, planten, algen en geothermische warmte. Deze energiebronnen zijn hernieuwbaar, wat betekent dat ze van nature worden aangevuld. Daarentegen zijn fossiele brandstoffen een eindige hulpbron die miljoenen jaren nodig heeft om te ontwikkelen en met gebruik zal blijven afnemen.

Hernieuwbare energiebronnen hebben ook een veel kleinere impact op het milieu dan fossiele brandstoffen, die als bijproduct verontreinigende stoffen produceren, zoals broeikasgassen, die bijdragen aan klimaatverandering. Toegang krijgen tot fossiele brandstoffen vereist doorgaans mijnbouw of diep in de aarde boren, vaak op ecologisch gevoelige locaties.

Groene energie maakt echter gebruik van energiebronnen die overal ter wereld direct beschikbaar zijn, ook in landelijke en afgelegen gebieden die anders geen toegang hebben tot elektriciteit. Vooruitgang in technologieën voor hernieuwbare energie hebben de kosten van zonnepanelen, windturbines en andere bronnen van groene energie verlaagd, waardoor het vermogen om elektriciteit te produceren in de handen van de mensen komt te liggen in plaats van die van olie-, gas-, kolen- en nutsbedrijven.

Groene energie kan fossiele brandstoffen vervangen in alle belangrijke gebruiksgebieden, inclusief elektriciteit, water en ruimteverwarming en brandstof voor motorvoertuigen.

Soorten groene energie

Het onderzoek naar hernieuwbare, niet-vervuilende energiebronnen vordert zo snel, dat het moeilijk is om de vele soorten groene energie die nu in ontwikkeling zijn bij te houden. Hier zijn 6 van de meest voorkomende soorten groene energie:

Zonne-energie – Het meest voorkomende type hernieuwbare energie, zonne-energie, wordt meestal geproduceerd met behulp van fotovoltaïsche cellen, die zonlicht opvangen en omzetten in elektriciteit. Zonne-energie wordt ook gebruikt om gebouwen en water te verwarmen, voor natuurlijke verlichting te zorgen en om voedsel te koken. Zonnetechnologieën zijn goedkoop genoeg geworden om alles van stroom te voorzien, van kleine draagbare gadgets tot hele buurten.

Windenergie – Luchtstroom op het aardoppervlak kan worden gebruikt om turbines te duwen, waarbij sterkere winden meer energie produceren. Hooggelegen locaties en gebieden net buiten de kust bieden doorgaans de beste omstandigheden voor het opvangen van de sterkste winden. Volgens een studie gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences zou een netwerk van windturbines van 2,5 megawatt op het land in landelijke gebieden met slechts 20% van hun nominale capaciteit 40 keer het huidige wereldwijde energieverbruik kunnen leveren.

Waterkracht – Wat ook waterkracht wordt genoemd, wordt waterkracht opgewekt door de waterkringloop van de aarde, waaronder verdamping, regenval, getijden en de kracht van water dat door een dam stroomt. Waterkracht is afhankelijk van hoge neerslagniveaus om aanzienlijke hoeveelheden energie te produceren.

Geothermische energie – Net onder de aardkorst bevinden zich enorme hoeveelheden thermische energie, die afkomstig is van zowel de oorspronkelijke vorming van de planeet als het radioactieve verval van mineralen. Geothermische energie in de vorm van warmwaterbronnen wordt al millennia door mensen gebruikt om in te baden en wordt nu gebruikt om elektriciteit op te wekken. Alleen al in Noord-Amerika wordt er ondergronds genoeg energie opgeslagen om 10 keer zoveel elektriciteit op te wekken als nu kolen.

Biomassa – Recentelijk gebruikte natuurlijke materialen zoals houtafval, zaagsel en brandbaar landbouwafval kunnen worden omgezet in energie met veel minder broeikasgasemissies dan op petroleum gebaseerde brandstofbronnen. Dat komt omdat deze materialen, ook wel biomassa genoemd, opgeslagen energie van de zon bevatten.

Biobrandstoffen – In plaats van biomassa te verbranden om energie te produceren, worden deze hernieuwbare organische materialen soms omgezet in brandstof. Bekende voorbeelden zijn ethanol en biodiesel. Biobrandstoffen leverden in 2010 2,7 procent van de wereldbrandstoffen voor wegtransport en hebben het potentieel om tegen 2050 aan meer dan 25 procent van de wereldwijde vraag naar transportbrandstoffen te voldoen.

Groene energie integreren bij nieuwbouw of renovatie?

De beste prijzen en naservice bij Klima-Technics!

Werking warmtepompboiler

De werking van een warmtepompboiler is eenvoudig te verklaren en is gebaseerd op het principe van warmtepompen. Net zoals een warmtepomp onttrekt het warmte uit de omgevingslucht. Het aanzuigen van de lucht gebeurt via een ventilatiesysteem dat de aangezogen warme lucht door een warmtewisselaar stuurt gevuld met koelvloeistof. Een compressor drukt het geproduceerde gas samen, waardoor er een hogere temperatuur verkregen wordt.

Warmtepompboilers Daikin