Pieter De Nijs


Klima-technics bvba

Pieter De Nijs
Speckaertstraat 53
9340 Lede
GSM: +32(0)498/101 837
FAX: +32(0)53/394 867

Airco

Onder airconditioning verstaat men het behandelen van de lucht in een ruimte waarin personen verblijven om zo een aangename temperatuur, vochtigheidsgehalte, zuiverheid, alsook een goede luchtcirculatie te verzekeren.

Dit gebeurt zowel in koeling als in verwarming. Meer specifiek spreekt men over comfort–koeling. Bij comfort–koeling (of verwarming) wordt gestreefd naar een temperatuur tussen de 20ºC en de 25ºC. Naast comfort–koeling heb je ook koeling. Bij koeling ligt de streeftemperatuur onder de 18 ºC. Dit is een belangrijk onderscheid. Bij verwarming wordt een streeftemperatuur ingesteld op 21°C.

De meeste airconditioners zijn standaard airconditioners in warmtepompuitvoering (omkeerbare airco's). Ze bieden naast koeling eveneens de mogelijkheid om een ruimte te verwarmen.

Een omkeerbare airconditioner of warmtepomp is gebaseerd op het transport van warmte van de ene ruimte naar de andere.

Een airco (of lucht/lucht warmtepomp) bestaat hoofdzakelijk uit volgende onderdelen:

  • Een binnentoestel
  • Een buitentoestel
  • Een gesloten circuit koperen leidingen die de binnen- en buitenunit met elkaar verbinden
  • Koelmiddel dat door het gesloten circuit koperen leidingen vloeit. Het is dit koelmiddel dat zorgt voor het transport van de warmte van de ene ruimte naar de andere.

Hoe werkt koeling?

1 Binnenunit 
Een ventilator (nr. 5 op tekening) blaast de warme binnenlucht door een warmtewisselaar waardoor een koud koelmiddel vloeit. Het koelmiddel neemt de warmte van de lucht op en verdampt. De afgekoelde lucht wordt terug in het lokaal verspreid.

2 Koperen leidingen
Het gas geworden koelmiddel verplaatst zich via koperen leidingen van de binnenunit naar de buitenunit.

3 Buitenunit
In de buitenunit wordt het warme gas samengedrukt door middel van de compressor. Hierdoor wordt de binnen opgenomen warmte terug afgegeven. Daarbij wordt het koelmiddel terug vloeibaar.

4 Koelmiddel
Het vloeibaar geworden koelmiddel vloeit terug naar de binnenunit, waardoor het hele proces terug opnieuw kan beginnen.
De moderne airconditioners maken gebruik van milieuvriendelijke koelmiddelen (R410A) en materialen en schaden dus het milieu niet. Deze koelmiddelen tasten de ozonlaag niet aan.


Hoe werkt verwarming?

Bij verwarming wordt bovenstaande cyclus gewoon omgekeerd.


web
        analytics